برنامه در دسترس است

جزئیات سرویس

فریلنسرها

پروژه big data

به یک نفر مسلط به machine learning برای پروژه big data نیازمندم که الگوریتم boosting رو بشناسه و بتونه با استفاده از این الگوریتم یادگیری ماشین انجام بده.

دیدگاه ها

بدون دیدگاه و سرویس